info@svoy-sport.ru +7 495 989 80 30
+7 926 324 12 51
0
$0
/(جام جهانی) FIFA World Cup™
از 14 ژوئن 2018 تا 15 جولای 2018
بسته پیشنهادات Official Hospitality
Composite Hospitality Colour - 500x200.jpg


هر سري مسابقه، عبارت است از چند مسابقه که در یک استادیوم یا توسط یک تیم یا در مرحله مشخصی از مسابقات برگزار میشود. هر سري از مسابقات در یک یا چند بسته میزبانی ارایه می شود.

MATCH_SeriesLogos_PNG-04.png
TEAM SPECIFIC Series
تیم محبوبتان را تشویق کنید
مهم نیست طرفدار کدام تیم باشید، مهم این است که حتی یک لحظه از بازيهاي تیم محبوبتان در ™FIFA World Cup (جام جهانی) از دست ندهید.
  • سري "تیم من" 1 شما میتوانید یکی از سه مسابقه (اول، دوم یا سوم) را در مرحله گروهی تیم محبوبتان تماشا کنید.
  • سري "تیم من" 2 بلیطهاي تضمین شده براي هر سه مسابقه مرحله گروهی تیم محبوب شما .
  • سري "تیم من" 4 شما میتوانید هر سه مسابقه تیم محبوبتان را در مسابقات گروهی تماشا کنید، علاوه بر این امکان تماشاي بازي تیم در مرحله یک هشتم فینال نیز وجود دارد. اگر تیم شما به مرحله یک هشتم نهایی راه پیدا نکند، شما میتوانید بسته پیشنهادي مسابقات مرحله یک هشتم نهایی که در سوچی برگزار میشود را دریافت کنید.
  • سري "تیم من" 5 شما میتوانید تمام مسابقات تیم محبوبتان را تا مرحله یک چهارم نهایی دنبال کنید: هر سه مسابقه مرحله گروهی، مرحله یک هشتم نهایی و یک چهارم نهایی. اگر تیم شما پیش از رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی از جدول مسابقات حذف شود یا به مرحله یک چهارم نهایی نرسد، شما میتوانید بسته مسابقات یک هشتم نهایی و یک چهارم نهایی که در سوچی برگزار میشوند را دریافت کنید.
*MATCH لژ اختصاصی را میتوانید در سری های "تیم من 1" و "تیم من 2" تهیه کنید. لژ سلطنتی میتوانید فقط در سری "تیم من 1" برای بازی های تیم ملی روسیه تهیه کنید.
*شرایط ویژه برای پیشنهاد های MATCH لژ اختصاصی و لژ سلطنتی را توجه کنید.
قیمت از: $850


MATCH_SeriesLogos_PNG-03.png
VENUE Series
همراه ما باش
با استفاده از بسته پیشنهادي "استادیوم من" که امکان تماشاي تمام مسابقات را در یک استادیوم انتخابی میدهد از امتیازات خاص ما بهرهمند شوید*. از شرکاي کاري یا دوستانتان دعوت کنید و به همراه آنها از هر لحظهي مسابقات فوتبال در شهر انتخابی خود لذت ببرید. سري "استادیوم من" را میتوانید براي هر 12 استادیوم و در قالب تمام بیزنس ،MATCH بستههاي پیشنهادي؛ شامل لژ سلطنتی، لژ اختصاصی MATCH و کلوپ MATCH پاویلیون ،MATCH دریافت کنید. به این ترتیب، شما میتوانید از میان بستههاي موجود، بستهاي را که براي شما مناسبتر است انتخاب کنید.
قیمت از: $3 000


MATCH_SeriesLogos_PNG-02.png
FINAL ROUND Series
خود را به فینال برسان
رزرو جا در پرهیجان ترین مرحله مسابقات قهرمانی ™FIFA World Cup (جام جهانی)
سري "فینال" فرصتی منحصربفرد براي تماشاي مرحله سرنوشت ساز مسابقات ™FIFA World Cup (جام جهانی) به همراه "بلیط طلایی" فینال. موجی از هیجان را در لحظات مبارزات تنگاتنگ بازي هاي حذفی و پیروزي قهرمانان دید جام جهانی را احساس کنید.
انتخاب یک بازي نیمه نهایی و نهایی یا هر دو باهم.
  • سري فینال شامل بلیطهاي تضمین شده و حضور شما در یکی از بازيهاي نیمه نهایی (در زمان خرید انتخاب کنید) و فینال ™FIFA World Cup (جام جهانی) می- شود.
  • سري فینال شامل بلیطهاي تضمین شده و حضور شما در هر دو مرحله نیمه نهایی و فینال ™FIFA World Cup (جام جهانی) میشود.
قیمت از: $5 850